Podmienky prenájmu nebytových priestorov

Podmienky_prenájmu_pre_rok_2022 (pdf)