Podmienky prenájmu nebytových priestorov

Podmienky prenájmu pre rok 2023 (pdf)