Podmienky prenájmu nebytových priestorov

Podmienky prenájmu pre rok 2024 (pdf)

Kontakt:
prenajmy@mckmalacky.sk