Kde nás nájdete?

Kino Záhoran

Mestské centrum kultúry
telefón: tel. 034/ 772 21 10
mail: riaditel@mckmalacky.sk

Adresa prevádzky

Hviezdoslavova 3
901 01 Malacky